EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast
Dolní Krupá Hlavní stránka / Spolky v obci / Český červený kříž

Český červený kříž

Přímým předchůdcem Českého červeného kříže byl Československý červený kříž (ČSČK). Historie ČČK sahá až k 5.září 1868, kdy byl založen „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“. Později 6. února 1919 byl přejmenován na ČČK.

Spolek působí jako nezisková humanitární organizace, která se zabývá bezpříspěvkovým dárcovstvím krve, výukou a poskytováním první pomoci, sociální činností,zahraniční humanitární pomocí apod. Zřizuje střediska sociálních služeb, stravovny pro důchodce a bezdomovce, sociální domy, stacionáře pro zdravotně oslabené děti a mnoho dalšího.

Členství v této organizaci je dobrovolné s minimální věkovou hranicí 15let. Členové plní aktivně úkoly a poslání ČČK, platí členské příspěvky(v současnosti 100Kč/rok) a chrání společný majetek organizace.

U nás v Dolní Krupé byl ČČK založen počátkem roku 1970.Nyní sdružuje kolem 15 členek a pořádá nejrůznější kulturní akce. Například v roce 2003 bylo poskytnuto velké množství zdravotnického materiálu všem oblastem ČR, které byly postiženy katastrofálními záplavami nebo se uskutečnila sbírka šatstva pro oblastní charitu. Z kulturních akcí se jedné o výlety(např.Horácké divadlo,Divadlo Spejbla a Hurvínka a v posledních letech to byla Jeskyně Macocha,Zoo Praha a Lešná a mnoho dalších).

Pravidelně pořádá dětské karnevaly se sladkými odměnami, diskotéky pro mládež, dětské dny plné zábavy a soutěží, pouťové zábavy ale i posezení u ohýnků a brigády na úklid obce.

Nedávno k těmto akcím přibyli další a to drakiády, lampiónkové průvody,výstavy rukodělných prací lidí se soutěží o nej… bábovku nebo vánoční cukroví, ale i například krásné malování křídou na cyklostezce.

Spolek ukončil svojí činnost na konci roku 2013.

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi