Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast
Dolní Krupá Hlavní stránka / Knihovna

Knihovna + internet zdarma

Knihovna: Dolní Krupá
Odpovědný vedoucí: Jiří Škvára
Adresa: Dolní Krupá 1, 582 71
Email: mk.dk@worldonline.cz

Otevírací doba:

Pondělí   zavřeno
Úterý zavřeno
Středa zavřeno
Čtvrtek zavřeno
Pátek 16.00 - 20.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Od historie po současnost

První zprávy o půjčování knih v Dolní Krupé pochází z konce 19. století. Dne 31. března 1885 byla založena čtenářsko-ochotnická beseda, a to v místnosti panského hostince, z bývalého řeznického krámu. Knihovníkem byl zvolen dolnokrupský učitel Václav Dvořák. Více informací je v obecní kronice. Za první republiky převzal nad knihovnou záštitu Sbor dobrovolných hasičů.

V 60-tých letech prošla knihovna komunistickou čistkou, kterou z velké části zmírnili bratři Čapkové. Jejich zásluhou se i přes nepřízeň politického režimu podařilo část zakázané literatury zachovat. V této době do knižního fondu přibývaly pouze žánry budovatelského směru.

Změna přišla až za éry paní Menšíkové, metodičky Okresní knihovny, která se zasloužila o vznik výměnného fondu. Podstatou byly opakující se krátkodobé výměny knih mezi Místní lidovou knihovnou v Dolní Krupé a Okresní knihovnou v Havlíčkově Brodě.

V roce 1980 převzal patronát nad knihovnou, která v té době obsahovala 1 200 knih vlastních a 200 knih z výměnného fondu, pan Jiří Škvára. MLK navštěvovalo 17 stálých čtenářů. S novým knihovníkem došlo i k několika významným změnám. První souvisela s otevírací dobou, druhá se zavedením jednorázového ročního daru, bez ohledu na objem půjčených knih.

Výměnný fond Okresní knihovny byl soustavně žádán o další nové knihy. Protože zavedený systém byl velmi nevýhodný pro obě strany, došlo k zásadní změně. V pravidelných tří měsíčních intervalech vybírá do výměnného fondu knihy sám pan Škvára, a to s ohledem na přání a požadavky našich čtenářů.

Za pomoci Obecního úřadu se následně podařilo vybudovat další prostory k ukládání knih i studiu, čímž došlo k postupnému ročnímu nárůstu výpůjčních jednotek z původních 300 kusů na současných 15 000. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o knihovnické služby přistoupil Obecní úřad k rekonstrukci prostor v přízemí zámku, čímž se plocha knihovny rozrostla z původních 30 m2 na dnešních 90 m2. Vznikl čtenářský koutek, byl zde vytvořen prostor pro instalaci počítače a zavedení internetu.

Místní lidová knihovna nyní nabízí 1 500 knižních jednotek a 2 500 jednotek z knižního fondu Krajské knihovny se čtvrtletní výměnou 200 kusů. Kromě toho měsíčně tudy projde 25 titulů periodik od různých sponzorů. V knihovně je možné zapůjčení i kroniky obce Dolní Krupá a to jak v knižní, tak v elektronické podobě. Případné knižní a periodické dary jsou registrovány s věnováním. Od září 2005 je v provozu internet zdarma, byl pořízen z grantu Ministerstva kultury.

Dne 20.4.2001 byla přijata další knihovnice neboť počet svazků v knihovně a stále se vyvíjející výpůjční systém si to žádaly. Mezitím přešly pracovní povinnosti z okresní knihovny na obecní úřad, ba i okresní knihovna se stala krajskou knihovnou Vysočiny.

Mezi aktivity místní knihovny v Dolní Krupé patří pořádání šachového turnaje. Rok co rok, vždy 26., 27. a 28. 12. zápolí několik družstev o věcné ceny, na nichž se sponzorsky podílejí místní podnikatelské subjekty. V roce 2011 se konal již 17. ročník tohoto turnaje. Alba z jednotlivých ročníků jsou k nahlédnutí v knihovně. Také pravidelně pořádáme sběr papíru a z jeho výtěžku hradíme 3 tituly časopisů o něž je značný zájem mezi mladými čtenáři.

Jiří Škvára knihovník

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi