EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast
Dolní Krupá Hlavní stránka / Školství / Základní škola

Základní škola

Základní informace

Základní škola: Dolní Krupá
Pan ředitel: Mgr. Jan Polívka
Paní učitelky: Mgr. Bc. Hana Turková a Mgr. Hana Žandová
Telefon: 569 436 125
Počet dětí: 51
Provoz školní družiny: Po - Pá 11:30 - 16:00 hod
Webové stránky školy:   http://www.zsdolnikrupa.estranky.cz

Historie

Souvislé školní vyučování v Dolní Krupé začalo kolem roku 1727 ve staré zádušní chalupě. Vyučoval zde jeden učitel a jeho pomocník. Roku 1840 daroval František Lamprecht škole osm knižních svazků, jež byly v té době vysoce ceněnou hodnotou, a nevědomky tak položil základ školní žákovské knihovně. Roku 1843 se škola rozdělila na dvě třídy. První byla umístěna v západním křídle zámku, druhá zůstala ve staré zádušní chalupě. Teprve o 18 let později byla postavena škola úplně nová, ve které se vyučuje dodnes.

Současnost

Provoz zajišťují 3 pedagogové a paní školnice. Škola se otevírá v 7:15 h, vyučování začíná v 7:50 h. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu Ronovecká škola-škola pro život, jež stanovuje osnovy pro jednotlivé ročníky. Učitelé vedou žáky samostatné práci, při případných potížích s nějakou látkou nabízejí k lepšímu pochopení a zvládnutí učiva formu doučování. V současné době je základní škola rozdělena na 3 třídy, ve kterých se vyučují žáci 1. až 5. ročníku. 1. ročník vyučuje paní Mgr. Hana Žandová, spojený 2. a 3. ročník vyučuje paní  Mgr. Bc. Hana Turková a spojený 4. a 5. ročník vyučuje pan ředitel Mgr. Jan Polívka. Školu navštěvují žáci z Dolní Krupé, Horní Krupé, Údolí, Lysé a z Českého Dvora.  Se základní školou spolupracuje školní družina, kterou pravidelně navštěvuje 30 dětí pod vedením 1 pedagogického pracovníka.

I nadále probíhá spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě. Celá škola jezdí na plavecký výcvik do Havlíčkova Brodu.

Škola se též věnuje mimoškolní aktivitě žáků a nabízí množství zájmových kroužků. Například v letošním školním roce se jedná o dramatický kroužek, stolní hry, rozvíjení pozornosti a počítače. Dále je možné navštěvovat Římsko-katolické náboženství, které na základní škole vyučuje pan farář a paní katechetka z České Bělé.

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi