EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast

Muzeum

Historie vlastivědného muzea v Dolní Krupé začíná na květnou neděli 14. dubna 1957. Tehdy nadšený milovník přírody a historie, pan Josef Čapek, nalezl nedaleko dnes chráněného smrku pod Ronovcem první keramický zlomek nádoby z 13. století. Již týden na to vznikl základ vlastivědného kroužku pro Ronovec a okolí.

Zakládající členové byli tito: Josef Čapek z Dolní Krupé, Miroslav Klouček z Břevnice, Jaroslav Karel z Havlíčkova Brodu, Josef Čapek mladší z Dolní Krupé a Karel Kubera z Horní Krupé.

Vlastivědný kroužek měl i mnoho přátel, kteří pomáhali při pracích na hradě Ronovci i při vzniku muzea (Jan a Božena Kloučkovi z Břevnice, prof. Adolf Pauč z Havlíčkova Brodu, Karel Blažek z Břevnice, manž. Hřebřinovi z Havlíčkova Brodu, Bohumil Studna a Marie Makešová z Prahy a František Čapek z Dolní Krupé. Byl také udržován přátelský vztah s muzeem v Polné.

První seznámení veřejnosti s prací vlastivědného kroužku v Dolní Krupé bylo dne 15.června 1958. Výstava byla umístěna v Lidové knihovně a byla hojně navštěvována.

V dalších letech fungoval vlastivědný krožek pouze nadšenou prací jeho členů neboť státní úřady neprojevovaly žádný zájem o práci, která odkrývala do té doby neznámou historii hradu Ronovce. Byla vykonána velice záslužná práce na zajišťování sesutých zbytků zdiva hradu. Nebýt toho byl by dnes z Ronovce kopec zarostlý křovím a kopřivami. Těchto prací se zúčastnilo mnoho lidí z okolí (z Rozsochatce, Kojetína, Kyjova, Břevnice, Horní i Dolní Krupé i z Havlíčkova Brodu). Těmto nezjištným pomocníkům je třeba ještě dnes vyjádřit upřímný dík. Také Obecnímu úřadu v Dolní Krupé je třeba poděkovat, neboť se postaral v dnešní době o důstojné místo pro uložení sbírek vlastivědného kroužku. Ale hlavně je třeba poděkovat celoživotnímu nadšení a nesmírné pracovitosti pana Josefa Čapka staršího, bez kterého by muzeum tak jak vypadá dnes vůbec nebylo.

 

 

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi