EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obec Dolní Krupá
a místní část Chrast
Dolní Krupá Hlavní stránka / Spolky v obci / Rybářský spolek

Rybářský spolek v Dolní Krupé

Na podzim roku 1987 skončil místnímu mysliveckému sdružení nájem rybníku „Pode vsí“. Z podnětu pana Jaroslava Šťastného vzešel nápad založit rybářský spolek, který by dál na tomto rybníku hospodařil. Po schválení obecního úřadu přenechat rybník místním rybářům, počala éra rybářského spolku v Dolní Krupé.

Jelikož rybník byl předán bez ryb, bylo jej nutno zarybnit. Proto každý ze zakládajících členů spolku přispěl částkou 100,- Kč na nákup rybí násady.

V roce 1988 došlo k odbahnění a rozšíření rybníku u Nedělků. Vybudovala se nová potrubeň s čepem a hráz se obložila panely. Zároveň se nad tímto rybníkem udělal ještě jeden menší, který v dnešní době slouží jako zásobárna vody v době sucha.

Od roku 1989 se znovu obnovila tradice rybích hodů, které zpočátku probíhaly v hospodě u Sedláků, avšak pro velký zájem a návštěvnost hostů, byly hody přemístěny do větších prostor kulturního domu, kde se konají dodnes. Spolek v této době čítal 30 členů a užíval další dva rybníky (Pecháč a u Kubáta).

Asi v roce 1996 jsme přišli s nápadem vybudovat nový rybník na louce „Bejkovka“. Louka byla zarostlá vrbami a olšemi. Po příslibu spolufinancování obce ve výši 20.000,- Kč došlo k vykácení stromů a vytrhání pařezů. Samotné vyhrabání a zpevnění břehů provedl pan Brabenec. V tomto roce jsme do kulturního domu zakoupili od obecního úřadu litinovou elektrickou pánev. Tímto krokem se velmi usnadnila práce se smažením ryb pro rybí hody, jelikož do této doby se vše připravovalo na dvou plynových sporácích a nádobí doneseném z domova členů spolku.

V roce 2002 došlo v rybářském spolku k rozkolu, neboť dosavadní předseda spolku Jaroslav Šťastný chtěl rybníky „Pode vsí“ a „Bejkovku“ pro osobní užívání a navrhl spolek rozpustit. Po zvážení všech možností se do čela spolku postavil pan František Nedělka a do výroční členské schůze za rok 2002 tento spolek vedl. Na této výroční schůzi v roce 2002 byl zvolen předsedou spolku a vedl jej až do roku 2010. Na výroční členské schůzi za rok 2010 byl zvolen novým předsedou rybářského spolku František Nedělka mladší.

V roce 2007 došlo k vybourání promítacích kamer na balkoně sálu kulturního domu, čímž se zvětšila kapacita sálu asi o 30 míst, a zároveň jsme mohli použít i silovou elektřinu, kterou jsme potřebovali do kuchyně pro pánve na rybí hody. Po domluvě nám pan František Fiala zajistil úpravu elektrických rozvodů, kterou zafinancoval a věnoval toto jako sponzorský dar našemu spolku a hasičskému sdružení. Celková částka za tuto práci činila 28.500,- Kč.

V tomto roce jsme se také podíleli na dovybavení kuchyně v kulturním domě, zakoupili jsme další elektrickou pánev a zhotovili odsávání do kuchyně. Dále jsme požádali pana Polcara o zhotovení polic a pracovního stolu do kuchyně, na který obec dodala laminátové desky a zakoupila nerezový dřez a pan Tříska domluvil v pivovaře výčepní pult s chlazením. Tak došlo k zhotovení kuchyně s výčepem, která slouží občanům a dalším spolkům v naší obci.

V lednu 2009 došlo k založení Občanského sdružení „Rybáři Dolní Krupá“ a to po roztržce s místním SDH, kde po celou předešlou dobu spolek působil.

V roce 2010 díky velké aktivitě pana starosty obce a finančních prostředků obce došlo k odbahnění a zakamenování břehů rybníka „ Pode vsí“. Práci provedla firma Brabenec. Vzhledem k tomu, že již obec neměla v rozpočtu další finanční prostředky na úpravu posledního úseku rybníka, náš spolek zafinancoval vybudování schodů do loviště a rozšíření splavu včetně zakamenování zbylé části břehů částkou 45.000,- Kč V dubnu roku 2011 proběhlo odbahnění rybníka Bejkovka a po dokončení těchto prací, došlo k vybudování nových schodů do loviště.

V lednu 2012 jsme s pomocí pana starosty obce odbahnili rybníčky u Nedělků.

Abychom nežili, jenom prací pořádali jsme několik grilování a pohoštění v místní hospodě u Sedláků. V roce 2001 jsme pořádali zájezd do Itálie na palmovou riviéru do městečka Martinsicuro. Dále jsme uskutečnili zájezd na výstavu v Lysé nad Labem s posezením ve stylové restauraci v Dětěnicích, a zájezd na zámek Lednice s posezením ve vinném sklepě.

Náš spolek také podporuje další spolky a akce v naší obci. Jako sponzor daroval 5000,- Kč SDH Dolní Krupá, dále věnoval dar ČČK ve výši 5000,- Kč. Několikrát přispěl i na pořádání dětského dne částkou 1500,- Kč a uspořádal soutěž v chytání ryb.

V současné době má občanské sdružení 21 aktivních a neaktivních členů a obhospodařuje rybníky o celkové výměře 2,1518 hektaru.  

 

Historie obce

První zmínka o obci Dolní Krupá se objevila v roce 1283 na listině z desek rukopisu, dnes uloženého v Universitní knihovně.

Podle jedné z verzí vzniklo jméno Dolní Krupá podle stoup na výrobu krup, které byly postaveny při potoku a zároveň díky obyvatelům zabývajícím se krupařským řemeslem. Další možnost odvození názvu obce podává historik Profous ve svém díle O místních jménech v Čechách. Říká, že přídavným jménem Krupá byla ve staročeštině označována velká ves nebo hrubá skála.

Více z historie | Hrad Ronovec | Vlastivědné muzeum | Hřbitovní kaple

Rychlý kontakt

Obecní úřad Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá

(+420) 569 436 128 obec@dolnikrupa.cz
Další kontakty

Najdete nás

Zobrazit na mapě

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit

© Copyright Obec Dolní Krupá. Všechna práva vyhrazena. | Přepnout na mobilní verzi